ORGANIZACIJA POUKA OD 25. 5. 2020 DALJE ZA UČENCE 9. RAZREDA

Spoštovani starši,

sklep ministrice je določil, da se vzgojno-izobraževalno delo od 25. 5. 2020 dalje izvaja tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

V šolo se vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano

(Priponka 1), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Otrok jo prinese v šolo prvi dan svojega prihoda.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino

(Priponka 2) seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Pouk je obvezen. Prosimo vas, da najpozneje do četrtka, 21. 5. 2020, do 9. ure, razredniku svojega otroka na e-poštni naslov sporočite morebitno odsotnost otroka in priložite zdravniško opravičilo.

Pouk bo potekal v že zdaj znanih skupinah kot so pri matematiki, slovenščini in angleščini.

 

Barbara Žitnik Ternovec

ravnateljica