OBVESTILO STARŠEM 1. TRILETJA

Od 18. 5. 2020 se v šoli prične pouk za učence 1., 2. in 3. razreda. To ne bo pouk v klasičnem pomenu besede, ampak bo prilagojeno delo glede na posebne razmere v katerih se trenutno nahajamo. Nujno moramo upoštevati ukrepe, ki jih je pripravil NIJZ v dokumentu Higienska priporočila za izvajanje pouka v OŠ v času epidemije Covid 19. Z upoštevanjem teh priporočil bomo v največji meri zmanjšali tveganja za možni prenos okužb in bo vzpostavljeno varno in spodbudno učno okolje.

Oblikovali smo manjše učne skupine, glede na vašo prijavo v jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Prosimo, da delitev razumete kot edino možno v teh razmerah. Učitelji se bodo menjali s šolskimi predmeti, tako da bo učenec vsak dan v stiku z razredničarko. Prilagojen bo tudi urnik. Učenci bodo imeli vsak dan 4 ure pouka. Trudili se bomo, da bo čim več pouka potekalo na prostem. Teh pet tednov, ki so pred nami, bo namenjenih ponavljanju in utrjevanju ter preverjanju že obravnavanih in usvojenih učnih ciljev v času pred in med izobraževanjem na daljavo.

Prosimo vas, da si natančno preberete spodnja navodila in pravila na drugi strani, ki veljajo na območju šole v času posebnih razmer.

Ostanite zdravi in vse dobro,

Barbara Žitnik Ternovec

ravnateljica

 • JUTRANJE VARSTVO: Prične se ob 6.00. Otroka pripeljete do glavnega vhoda v šolo. Tam ga bo prevzel dežurni učitelj in odpeljal v učilnico. Staršem vstop v šolo ni dovoljen! Če čakate, da oddate otroka, upoštevajte razdaljo 1,5-2 m.
 • POUK: Starši, prosimo vas, da ostanete za ograjo šole. Učenci se zberejo na ploščadi pred šolo na označenih mestih pri svojih učiteljih. Obvezno se odda izjavo o zdravstvenem stanju otroka. Če te ne boste oddali, otrok ne more v šolo!

Zbor za 1. razred bo ob 8.00.

Zbor za 2. razred bo ob 8.15.       Velja za vse, ki ne pridejo prvi dan v JV! Ostale dni bo začetek pouka

Zbor za 3. razred bo ob 8.30.       ob 8.20.

Učenci prinesejo vse šolske potrebščine v šolo, nato te ostanejo v šoli do konca šolskega leta.

 • PO POUKU: Pouk se zaključi ob 12.05. Starši čakate na svoje otroke pri ograji.

Če odhajajo učenci po kosilu, jih čakate ob 13.00.

Naslednji odhod učencev je ob 15.00.

Tisti učenci, ki ostanejo dlje, vas bodo čakali zunaj pod nadzorom učiteljev. V primeru slabega vremena bodo učenci v telovadnici. Podaljšano bivanje se zaključi ob 17.00.

 

PRAVILA ŠOLE V ČASU POSEBNIH RAZMER

(izvleček iz Pravil šole, ki so na spletni strani šole

)

 1. Šola je ves čas zaklenjena. Domofon je namenjen vstopu za dogovorjene obiskovalce. Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.
 2. Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti sami. Ob vstopu v šolo se vstopajoči odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo ob vhodu.
 3. Starši svoje otroke ob dogovorjeni uri počakajo pri ograji in v varni medosebni razdalji, 1,5 – 2,0 m do druge osebe.
 4. Učenci se po šoli gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi, stenskimi in drugimi označbami, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo.
 5. Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj. Izjema je JV in PB po 15.00.
 6. Učenci v učilnicah sedijo na zato določenih stolih, ki so poimensko označeni. Med seboj se na stolih ne izmenjujejo. Sedežni red se mora ohranjati ves čas trajanja ukrepov. Svojo garderobo odložijo na stolu zraven sebe. Garderobnih omaric se ne uporablja!
 7. Ob vstopu v učilnico in ob odhodu, si učenci razkužijo roke.
 8. Šolske potrebščine ostajajo v šoli in si jih učenci ne izmenjujejo.
 9. Učenci v šolo ne smejo prinašati igrač in športnih rekvizitov.
 10. Med odmori učenci ostajajo v učilnici.
 11. Učenci malicajo in kosijo izključno v svoji učilnici.
 12. Pred pričetkom malice/kosila učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in razkužilom. Nato naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom.
 13. V času veljave teh ukrepov je šolska knjižnica za učence zaprta. Učenci vračajo knjige svoji učiteljici, ki jih bo posredovala naprej knjižničarki.
 14. V kolikor zboli učenec, ga učitelj napoti v tajništvo, kjer tajnica pokliče starše. Učenec na starše počaka v posebnem prostoru. Če je možno, tak učenec ta čas nosi zaščitno masko.
 15. Starši so dolžni obvestiti ravnateljico šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19.