Po majskih počitnicah

Dragi učenci, spoštovani starši!

Tudi po počitnicah nadaljujemo  s poukom na daljavo. Tako naj bi bilo vse do 18. 5. 2020, ko naj bi se v šolske klopi vrnili učenci 1. triletja. 25. 5. 2020 se v šolo predvideva vključevanje  učencev 9. razredov. Zagotoviti bo potrebno tudi organizacijo dejavnosti za otroke z učnimi težavami (od 4. do 8. razreda), ki v tem šolskem letu niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznih predmetih in bi lahko njihova ocena ob zaključku pouka v tem šolskem letu pri posameznih predmetih bila negativna.

Čakamo na navodila z ministrstva. Ko bomo vedeli kako bo potekalo, vas bomo takoj obvestili.

Uspešno naprej! Ostanite zdravi.

Vse dobro

Barbara Žitnik Ternovec

ravnateljica