Nujno varstvo otrok – na domu

Zadnje obvestilo 17. 3. 2020:

 

Spoštovani starši!

V Mestni občini Ljubljana bo potekala organizacija varstva otrok na domu prosilca (staršev otroka) ali pa na domu prostovoljca, skladno z dogovorom med starši in prostovoljci. Tako otroci kot prostovoljci morajo biti zdravi in ne smejo kazati bolezenskih znakov.

Med prostovoljnim varstvom otrok ne velja niti Zakon o vrtcih niti Zakon o osnovni šoli. Tudi ostali predpisi, ki urejajo dejavnost predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja ter delovnopravna zakonodaja ne veljajo, saj gre za okoliščine višje sile. Do tovrstnega varstva otrok so upravičeni zgolj starši predšolskih otrok in učencev od 1. do 5. razreda, in sicer izključno za otroke, katerih starši opravljajo delo v organizacijah, ki so nujne za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Prvenstveno pomagamo zagotoviti varstvo zdravnikom in medicinskim sestram in drugem medicinskem osebju, ki so nepogrešljivi v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše ter zavodih za varovance s posebnimi potrebami, nato nepogrešljivim delavcem v energetiki in komunikacijskih podjetjih, komunalnih in servisnih službah, oskrbi ter operativcem v Slovenski policiji in Slovenski vojski.
Dodatni pogoj je, da morata biti oba starša zaposlena v eni od naštetih organizacij in imata oba razporeditev dela v isti izmeni. Nadaljnji pogoj za vključitev otroka v varstvo je, da že do sedaj obiskuje vrtec ali šolo v Ljubljani.
Če starši izpolnjujete pogoje, lahko svojega otroka prijavite na e-naslov barbara.smrekar@ospolje.si. Lahko pa sledite spodnjim navodilom.
Omogočili smo tudi vnos podatkov za prostovoljce in starše (prosilce) preko interneta na naslednjih povezavah: Seznam prostovoljcev  za nujno varstvo otrok v MOL https://arcg.is/1mbvim  in  Seznam prosilcev – staršev  za nujno varstvo otrok v MOL https://arcg.is/1XfSyr. Predvideli smo, da si starši in prostovoljci izmenjajo po en izvod izjave (priponka), en izvod izjave prostovoljca pa obdrži koordinator.

Marija Fabčič,
vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL

Download (PDF, 381KB)

Download (PDF, 385KB)

Download (PDF, 381KB)

 

Spoštovani starši!

Za otroke, katerih oba starša opravljata delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah (zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski, policiji …), bo organizirano nujno varstvo otrok, ki se bo izvajalo na domu otroka ali na domu prostovoljca.

Če starši izpolnjujete pogoje, lahko svojega otroka prijavite na e-naslov barbara.zitnik-ternovec@os-mk.si , in sicer vsaj 24 ur pred potrebo po varstvu. Prijavi priložite izjavo oz. potrdilo, ki izkazuje upravičenost.

Prosimo, da ob prijavi navedete še naslednje podatke:

Otrok
Priimek in ime
Starost otroka
Otrokove posebnosti (dieta, PP …)
Varstvo potrebuje (datum, ure):

 

Mati/ skrbnik
Priimek in ime
Domači naslov
Telefonska (mobilna) št.
Delodajalec in delovno mesto

 

Oče/ skrbnik
Priimek in ime
Domači naslov
Telefonska (mobilna) št.
Delodajalec in delovno mesto

___________________, ravnatelj(ica)

 

 

Iz okrožnice Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL, 15. 3. 2020:

Spoštovani,

na podlagi danes sprejetega odloka vlade o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, s katerim od jutri do preklica zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepoveduje zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah, je do nadaljnjega ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa COVID-19 najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje. …

Skladno z odlokom vas pozivamo, da na nivoju vrtcev in šol:

  • Vaši sodelavci otroka varujejo na svojem ali otrokovem domu, skladno z dogovorom med starši in prostovoljcem.
  • Pripravili bomo izjavo, da starši otroka prevzemajo tveganje, saj delovnopravna zakonodaja in odgovornost ravnatelja v tem primeru ne veljata.
  • Način varovanja otrok se je po odloku in pismu predsednika vlade spremenil. Ravnatelji preverite, ali prijavljeni starši še potrebujejo varstvo v tem primeru, saj se bo varstvo izvajalo na domu otroka ali prostovoljca. ..

Zahvaljujem se vam za vašo odzivnost, solidarnost in konstruktivno sodelovanje.

Marija Fabčič, OPVI MOL