Nujno varstvo otrok – PREKLIC

Vlada Republike Slovenije je danes izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Tako je PREKLICANA možnost varstva na šoli. Novi odlok ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok, prepoved pa velja do prenehanja razlogov zanjo, kar bo ugotovila vlada s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Spoštovani starši!

Za otroke, katerih oba starša opravljata delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah (zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski, policiji …), bo organizirano nujno varstvo otrok, to pomeni, za učence od 1.-5. razreda.

Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, pri kateremu so starši zaposleni (izjavo pridobita starša). Edini pogoj, da se lahko učenec vključi v nujno varstvo je, da je zdrav, in da ne kaže znakov bolezni.

Če starši izpolnjujete te pogoje, lahko svojega otroka prijavite na e-naslov barbara.zitnik-ternovec@os-mk.si in sicer vsaj 24 ur pred potrebo po varstvu. Prijavi priložite izjavo oz. potrdilo, ki izkazuje upravičenost. Prosimo, da poleg datuma navedete tudi čas prihoda in odhoda vašega otroka. Kje bo varstvo za te otroke, vas bomo obvestili po predhodnem dogovoru z Mestno občino Ljubljana.

 

Ljubljana, 14. 3. 2020                                                                                                                                       Barbara Žitnik Ternovec                                                                                                                                                                                                                              ravnateljica