Predmetna stopnja igra šah

Na obveznem izbirnem predmetu ŠAH 1 smo se že precej naučili (osnovne otvoritve, posebnosti igre, nekaj o končnicah…). Igramo na šahovnicah drug proti drugim, kot najboljši mojstri pa »moramo« igrati tudi sami proti sebi. Večkrat pa igramo tudi na spletnih straneh proti drugimi igralci ali pa se v igri izboljšujemo na pametnih telefonih (igramo le šah). Tako lahko sledimo svojim napredkom.

Nekaj slik je spodaj…