Ekskurzija v Posočje

V sredo, 16. oktobra, so se učenci devetih razredov udeležili ekskurzije v Posočje. Popeljala jih je po sledeh soške fronte. Na poti so obiskali še Antonijev rov in se seznanili z bogato zgodovino rudarjenja v Idriji. Z obiskom Kobariškega muzeja in kostnice nad Kobaridom, kasneje še kavern na Sabotinu, so nadgradili svoje znanje o prvi svetovni vojni, na terenu pa so lahko začutili težke okoliščine, v katerih je potekalo vojskovanje na soškem bojišču.
K razmisleku jih je popeljal zapis: “Smo kot listi na drevesih jeseni.”

   

Viri fotografij:

  • NOTRANJOST KOBARIŠKEGA MUZEJA: http://www.100letprve.si/pot_miru/kobariski_muzej/index.html
  • KOSTNICA: http://roadstothegreatwar-ww1.blogspot.com/2019/02/scenic-battlefield-isonzo-sector-of.html