Tehnika v 6.R

Pri pouku tehnike in tehnologije so se učenci v 6.a najprej razdelili v pet skupin in se dogovorili o izdelku. Odločili so se za: motor, stolpnico, ladjo, hišo in mlin.

Nato so se naučili dela s programom ciciCAD ter izdelali vse dele za izdelke. Potem je učitelj Kočar z laserjem izrezal dele za vse izdelke. Nekaj manjših popravkov je bilo potrebno izvesti, da so bili izdelki končani. Na izdelke in ocene smo vsi zelo ponosni.

Tomaž Šumah