TD -Računalniška obdelava podatkov

V torek, 7. 5. in ponedeljek, 13. 5. 2019 so učenci 8.B in 8.A imeli tehniški dan z naslovom Računalniška obdelava podatkov. Dane podatke smo urejali, prikazovali in analizirali najprej v zvezek na “stari način”, nato pa vse naredili še z računalnikom s programom Libre Office Calc. Dan je kar hitro minil, saj smo imeli dobro pripravljena navodila, odlično računalniško opremo in fantastičnega predavatelja (polovico dne celo dva)…  🙂