Naravne in druge nesreče

Učenca Adela in Amir sta sodelovala na likovnem natečaju z naslovom Naravne in druge nesreče – Neurje. Ministrstvo za obrambo z natečajem učence seznanja z neurjem in s posledicami tega vremenskega pojava. Neurij ni mogoče preprečiti, lahko pa se nanje ustrezno pripravimo in s tem preprečimo ali omilimo posledice in škodo. Adela in Amir sta slikovito predstavila svojo vizijo tega naravnega pojava.