REZULTATI OBMOČNEGA TEKMOVANJA IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO TEKMOVANJE

Šolska tekmovalna komisija za predmet slovenski jezik objavlja uradne rezultate območnega tekmovanja iz slovenščine, ki je bilo izvedeno 23. 1. 2019 v Sodražici:

Ajda (8. r.) in Lori (9. r.) dobita srebrno priznanje. Na državno tekmovanje pa se nista uvrstili (letošnji meji za doizbor: 8. razred – 41 točk, 9. razred – 43 točk).

Učenkama in mentorici Mateji Kacjan čestitamo za uspeh.

Majda Ilc Hussein, predsednica šolske tekmovalne komisije