25 let ZDRAVE ŠOLE

Slovenska mreža zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje, praznuje 25-letnico svojega delovanja. Leta 1993 je v pilotnem projektu sodelovalo 12 šol, danes pa je v mrežo dejavno vključenih že 375 šol iz vse Slovenije.

 

Osnovna šola Martina Krpana se je mreži zdravih šole pridružila leta 1998 in v njej deluje vse do danes. V pouk smo vnašali vsebine  zdravstvene vzgoje in tako skušali privzgojiti otrokom zdrav način življenja ter z njim vplivati na njihove starše ter širše okolje, v katerem živimo.

V okviru Zdrave šole preko različnih vsebin in dejavnosti dosegamo rezultate, ki nakazujejo, da je naše skupno delo pomembno in da smo na pravi poti.

 

Na Nacionalnem srečanju ob 25. obletnici Slovenske mreže zdravih šol s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo prejeli Priznanje za 20 let sodelovanja v Slovenski mreži zdravih šol. Ob tem priznanju gre zahvala vsem učencem, staršem in delavcem šole, ki so kakorkoli pripomogli k izvajanju dejavnosti, s katerimi si prizadevamo spodbujati, omogočati in krepiti pobude v zvezi z zdravjem ter zdravim načinom življenja na OŠ Martina Krpana