Tradicionalni slovenski zajtrk

V petek, 16. 11. 2018 smo izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je vključeval maslo, med, črn kruh, mleko in jabolko. V sklopu zajtrka je potekal tudi naravoslovni dan-Čebele za učence 8.a,b razreda. Učenci so risali na panjske konjčnice, ogledali so si film o čebelah, izdelovali plakate na temo iz življenja čebel in pripravljali jedi z medom.

Mentorici: Marjetka Hren, Tjaša Šinkovec