OBVESTILO!

OBVESTILO!

V četrtek, 24. 5. 2012, zaradi tekmovanja v atletiki se bodo  4.,5. in 6. uro združevali razredi po naslednjem vrstnem redu:

6. razreda bosta imela urnik  6. B:

4. (11.15-12.00) TJA-Lane Vukadinovič  Slapar

5. (12.05-12.50) SLJ-Mateja Kacjan

7. razreda bosta imela urnik  7. A:

4. (11.15-12.00) NAR- Roman Mržljak

5. (12.05-12.50) ZGO- Zdenka Schauer

6. (12.55-13.40) NE2-Aleksandra Zupančič, ki je odsotna, nadomesti jo Valentina Podlogar

8. razreda bosta imela urnik  8. B:

4. (11.15-12.00) MAT-Tatjana Trček

5. (12.05-12.50) NAR- Roman Mržljak

6. (12.55-13.40) SLJ-Mateja Kacjan

9. razreda bosta imela urnik  9. B:

4. (11.15-12.00) GVZ-Zvezda Dimitrova

5. (12.05-12.50) MAT-Tatjana Trček