NAROČILNICE ZA UČBENIŠKI SKLAD

Rok za oddajo naročilnic za učbeniški sklad (od bodočega 4. do 9. razreda) je četrtek, 7. junij. Učenci jih lahko oddajo razredniku ali v knjižnico.

V kolikor učenec do datuma ne odda naročilnice, morajo starši učbenike kupiti.

 

Majda ilc Hussein, skrbnica učbeniškega sklada