“ŠPANSKE” POČITNIŠKE DEJAVNOSTI

Spoštovani starši,

med poletnimi počitnicami bodo od ponedeljka 16.7. do četrtka 19.7. 2018, med 10.  in 13. uro, na naši šoli potekale BREZPLAČNE počitniške dejavnosti pod okriljem mladih prostovoljk iz Španije. Dnevi bodo  zabavni, poučni, ustvarjalni in športno obarvani. Aktivnosti bodo potekale v vsakem vremenu. Družili se bodo na šolski ploščadi ali v telovadnici šole. Namenjena je učencem od 6. do 11. leta starosti.

Če vas ponujena počitniška aktivnost zanima in bi radi prijavili vašega otroka, prosim da podpišete spodnjo prijavnico. Otrok naj jo prinese razredniku do 13. 6. 2018.

 

Ljubljana, 6. 6. 2018

Barbara Žitnik Ternovec, ravnateljica

______________________________________________________

PRIJAVNICA NA »ŠPANSKE« POČITNIŠKE DEJAVNOSTI

Spodaj podpisani/a ____________________________, stanujoč/a na __________________________________________________ prijavljam svojega otroka_________________________________   na počitniške aktivnosti od 16.-19. 7. 2018, ki bodo potekale na OŠ Martina Krpana.

Izjavljam, da bomo sami poskrbeli, da bo otrok varno prišel v šolo in iz šole. S svojim otrokom smo se pogovorili o upoštevanju navodil vodij dejavnosti in skrbi za varnost.

V/na________________, dne_______________

Podpis staršev:  __________________