Tabor Rakov Škocjan

Preživeli smo lep vikenad na taboru v Rakovem Škocjanu. Z učenci smo si v petek in soboto ogledali zanimivo pokrajino in prehodili veliko gozdnih poti, obiskali smo Mali in Veliki most in raziskali čudovite jame. V soboto popoldne in nedeljo dopoldne smo ustvarjali ob likovnih delavnicah in se igrali različne detektivske in socialne igre. Ob večerih smo igrali košarko, odbojko in se predstavili v plesnih, igralskih in pevskih sposobnostih. Žal s tabora nismo  mogli objavljati na spletni strani, zaradi tehničnih težav z internetno povezavo.

Iris Kravanja Šorli, Maja Kravanja in Katarina Kamnar