OBVESTILO!

ČETRTEK, 10. 5. 2012

6. razred: 8.30 – 9.30 -NPZ – angleščina

Učenci, ki pišejo NPZ po končanem NPZ nadaljujejo z 2. šolsko uro.

Učenci, ki ne pišejo NPZ pridejo v šolo ob 9.35 in nadaljujejo z  2.šolsko uro po urniku.

Po malici je pouk po rednem urniku.

7.razred:

Pričetek: 9.35 do 10.05 (2. šolska ura po urniku)

Po malici je pouk po rednem urniku.

8.razred:

KULTURNI DAN

Prihod na malico: 9.40

9. razred: 8.30 – 9.30 -NPZ – glasbena vzgoja

Učenci, ki ne pišejo NPZ pridejo v šolo ob 9.35 in nadaljujejo z  2.šolsko uro po urniku.

Po malici je pouk po rednem urniku.