Teden vseživljenjskega učenja in timski pouk

V okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja smo učiteljice prvega triletja pripravile timski pouk in učencem pričarale poseben dan.

Pri športu so učenci okušali življenje na gradu po načelih FIT vadbe. Učiteljice Andreja Rogelj Tufegdžić, Tina Hering in Anka Japelj so pripravile vadbo po postajah.

O gradovih so se pogovarjali tudi pri spoznavanju okolja z učiteljico Neža Zakrajšek.  Ogledali so si slike nekaterih gradov v Sloveniji in sosednjih državah, nato pa so po skupinah igrali igro Activity na temo grad in življenje na gradovih.     

Učiteljica Katarina Kamnar je učencem predstavila ljudske praznike in z njimi povezane običaje.

Pri glasbeni umetnosti so učenci z Janjo Lamovšek najprej utrdili pojme ljudski ples, kolo in ples v parih. Nato so si ogledali različne plese v evropskih državah jih tudi sami poskusili zaplesati. Naučili so se tudi slovensko Rašplo in Kutre šivat.

Učiteljica Renata Sanou Mlakar je na obisk pripeljala bobnarja iz Burkina Fasa. Issiaka je učencem predstavil nekaj afriških glasbil, ki so si jih lahko tudi pobližje ogledali. Nato so se učenci posedli za bobne in osnovni afriški ritem je zajel hodnike naše šole.

Pri slovenskem jeziku so učenci spoznali dve ljudski pravljici.

Učiteljica Majda Kočar je učencem predstavila zgodbo o Ajdovski deklici, ki je učence zelo ganila. Naučili so se pesmico Ajdovska deklica in jo ob petju spremljali z instrumenti, ki so del našega izročila in so jih sami izdelali.

Učiteljica Nataša Lukša je učence popeljala v svet kralja Matjaža. Učenci so se naučili pesem Kralj Matjaž in jo ritmizirali z žogico in kozarčki. Nato so se igrali prstno igro. 

Pri matematiki sta učiteljici Anja Janežič in Sanja Hribar učencem predstavili pojem teselacija – prekrivanje oziroma tlakovanje ravnine. Učenci so spoznali uporabnost metode in si ogledali, predstavitev M. C. Escherja, nizozemskega grafika, ki je združil predmetno področje matematike in likovne umetnosti. Nato so učenci sami izdelali “celico tlakovanja”, ter jo nato prerisali na list papirja. Nastali so pisani vzorci najrazličnejših oblik, nekateri učenci so v novonastalih oblikah našli celo oblike živali, ljudi, simbolov (riba, hiša, srce …).

Tako je minil pester dan, poln novih spoznanj, izkušenj in doživetji. Več o tem kaj smo počeli pa si boste lahko ogledali na hodniku prvega triletja.