Ekskurzija v Celjsko kotlino

Tudi s sedmošolci smo se v torek podali na ekskurzijo. Vsebine so bile vezane na sledi rimskega obdobja na Slovenskem. Tako smo obiskali nekropolo v Šempetru, kjer so nam reliefi na grobnicah “pripovedovali” zgodbe iz antične mitologije in vsakdanjega življenja. Sprehodili smo se po rimski Celei in spoznali tudi kasnejšo zgodovino poselitve tega prostora. S Celjem so tesno povezani grofje Celjski, zato smo obiskali Stari grad nad mestom, kjer nam je bil zelo slikovito predstavljen njihov vzpon ter usoda družine.

         

Izziv je bil seveda vzpon na Friderikov stolp, od koder je bil zaradi lepega vremena čudovit pogled na Celjsko kotlino in njeno širše zaledje.

Nekoliko lahkotnejši del je bil sprehod po kraški jami Pekel in ob tem spoznavanje podzemnega sveta.

Za nami je tako dan, poln novih spoznanj in prijetnih doživetij.