Tabor za učence 2. razreda CŠOD Lipa – 3. dan

Zbudili smo se v toplo in sončno jutro. Po zajtrku smo spoznavali ljudska izročila Bele krajine in plesali ob belokranjskih ljudskih pesmih. Ogledali smo si tudi nekaj tipičnih belokranjskih pisanic in spoznali potek njihove izdelave. Vsak učenec je izdelal svojo pisanico iz gline.

Po kosilu so učenci prejeli še diplome za aktivno sodelovanje na taboru. Poslovili smo se od prijaznega osebja v CŠOD Lipa in se odpravili proti Ljubljani.