Tabor za učence 3. razreda – CŠOD Lipa, Črmošnjice, 3. dan

Minil je kot blisk … čas, ki smo ga preživeli na taboru, namreč. Prebudilo nas je toplo sonce, ki nam je dalo energijo za pospravljanje sob, pakiranje oblačil v kovčke … Sledili sta dve zelo zanimivi delavnici: v prvi so učenci in učenke izdelovali palčke – prebivalce, katerih hišice smo včeraj lahko opazovali ob Divjem potoku. V drugi delavnici so učenci in učenke spoznavali ljudske plese in ljudsko izročilo Bele krajine. Spominek iz ene od delavnic na taboru nas bo prijetno grel  še v zimskem času, ko bo polja, travnike, sadovnjake in vinograde že prekril sneg.